Van voldoen aan... naar voldoening

Inhoud cursus: Thuis komen van nooit weggeweest zijn

Wij, de mensen in het westen, kennen niet in tegenstelling tot b.v. India, de traditie van het ons terug trekken in het woud nadat wij onze maatschappelijke plichten volbracht hebben, om ons volledig te wijden aan ons spirituele leven. In het westen kennen wij alleen ‘De Weg Van De Huishouder’. De benoeming van deze spirituele tradities, waarbij de ‘onderzoeker’ op pad gaat om de waarheid omtrent zichzelf te leren kennen of anders gezegd “om tot bevrijding te komen”, gebruik ik als metafoor voor het programma dat wij hierbij onder jullie aandacht willen brengen.

Het programma is er opgericht om stapsgewijs te ontdekken wat jouw belemmeringen zijn, hoe deze jouw denken, voelen en handelen tot op de dag van vandaag bepalen en of ‘kleuren’. Hoe deze indrukken te herkennen en hoe hier mee om te gaan ten einde deze oude energie, deze oude gestolde emoties, want dat is eigenlijk wat het is, weer te integreren in het vrije deel van jezelf. Deze oude gestolde emoties vormen, in de huidige fase van je leven bij voortduring valkuiltjes die je beletten volledig in het hier en nu aanwezig te zijn.  

Gedurende ons leven, met het accent op onze vroege kinderjaren, krijgen wij vaak te maken met gevoelens en indrukken die niet volledig of helemaal niet in overeenstemming zijn, met dat wat wij als klein kind nodig hebben. De onbevangen eenheidsbeleving van het kleine kind wordt ‘geweld’ aangedaan. Stap voor stap leert het kleine kind zich intuïtief aan te passen aan deze werkelijkheid in de hoop toch de erkenning, de bevestiging en die liefde te krijgen die het nodig heeft om te kunnen groeien en zich als mens te kunnen ontwikkelen.

Onze oriëntatie, ons zelfbeeld komt nu door de vereenzelviging met deze  overlevingsstrategie buiten ons zelf te liggen. Onze identiteit, ons zelfbeeld is niet langer een innerlijke aangelegenheid, maar vloeit nu voort uit het beeld dat wij van ons zelf gekregen en of gevormd hebben, omdat wij ons zijn gaan vereenzelvigen met ons aanpassingsgedrag, dat we voortaan zullen benoemen als: overlevingsstrategie.

Strikt genomen heeft ZIJN plaats moeten maken voor reactiviteit en voor actie. De Ik Ben in mijzelf is verworden tot een actief wezen, dat bij voortduring een reactieve relatie dient te onderhouden met zijn of haar omgeving, om zich staande te kunnen houden en zich zelf het gevoel te geven er toe te doen.

 

Het tien stappen programma is er op gericht om ons zelf weer terug te brengen naar de vrije staat van het moment zelf. Het doorbreken van de vereenzelviging met onze overlevingsstrategie en het hervinden van onze innerlijke authentieke Zijnskracht, het gevoel van: IK BEN.

De sleutel van deze 10 intensieve stappen ligt in het durven inruilen van de bewuste of onbewuste emotionele claim, ons goed te willen voelen, in het voornemen om te willen leren: goed te voelen.

De bijeenkomsten zullen in principe wekelijks plaats vinden en voor de eerste drie sessies ligt dit ook vast. Daarna zal het proces vermoedelijk om iets meer maatwerk vragen en zullen wij in onderlinge afstemming het tempo van de bijeenkomsten bepalen.